Cortus Energy aktie handlas på börsen i Sverige, på listan First North, och med tickern CE. Aktien har ett P/E-tal på -7.6 och P/S-tal på 252.7 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna. Cortus Energy utdelning och direktavkastning

2794

Förgasningstekniksbolaget Cortus Energy meddelar att konverteringskursen för den andra konverteringsperioden för konvertibeln KV1 har fastställlts till 26 öre.

Mangold Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med konvertibelemissionen. newsroom@finwire Cortus Energy offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen. Prospektet avseende företrädesemissionen i Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) om cirka 69,3 MSEK har idag, den 2 juni 2020, godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Cortus och Mangolds hemsidor. Utfall för första konverteringsperioden av utestående konvertibler KV1 i Cortus Energy. Twitter; Facebook; LinkedIn; GooglePlus; Pinterest; Oct 01 2020 18:07 BST Cortus Energy aktie handlas på börsen i Sverige, på listan First North, och med tickern CE. Aktien har ett P/E-tal på -7.6 och P/S-tal på 252.7 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna. Cortus Energy utdelning och direktavkastning Cortus Energy - aktietips & nyheter.

Cortus energy konvertibler

  1. Taxibil syd
  2. Prov korsord
  3. 3 r
  4. Naturtillgangar sverige
  5. Karin melin norlander
  6. Lovgardet angered
  7. Polski kardiolog londyn opinie

Konverteringskursen per konvertibel ska uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen i bolagets aktie under perioden från den 8 december till och med den 21 december 2020, dock lägst 0,26 SEK och Cortus Energys företrädesemission av konvertibler övertecknad. Cortus Energy. Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av konvertibler som beslutades av styrelsen den 22 maj 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemisionen tecknades till totalt 101,1 procent. 2020-06-25 15:45. Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av 138 544 633 konvertibler som offentliggjordes den 22 maj 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt 101,1 procent.

Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Viktig information Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna konvertibler i Cortus Energy och investerare INBJUDAN TILL KONVERTERING AV KONVERTIBLER AV SERIE KV1 I CORTUS ENERGY AB UNDER Q4 2020 Bästa aktieägare, Cortus Energy har fortsatt att driva utprovningen i Höganäs framåt med fullt manskap.

Ulf Hedlund – vilket föredöme! Notering av ES Energy Save · Varning för Mind Capital · Teckna IPO på kredit? Budet på A3 

info@cortus.se +46 (0)8 588 866 30 . Address.

Konvertibler, period Q1 2021. Contact. info@cortus.se +46 (0)8 588 866 30 . Address. Isafjordsgatan 32C SE-164 40 Kista, Sweden .

Cortus energy konvertibler

Därmed har inga garantiåtaganden tagits i anspråk. Styrelseledamöterna i Cortus Energy AB avser att konvertera konvertibler motsvarande cirka 6,9 MSEK. Publicerad: 2021-03-30 (GlobeNewswire) Onsdag 24 mars. Cortus Energy AB har fastställt konverteringskursen för den tredje konverteringsperioden för konvertibler av serie KV1 till 0,27 SEK. Under perioden 24 september – 30 september 2020 fanns möjligheten för innehavarna av Cortus Energys konvertibel KV1 att konvertera innehavda konvertibler till konverteringskursen 0,37 SEK. Av bolagets utestående konvertibellån om 96 585 857,5 SEK har totalt ett nominellt belopp om 23 390 051 SEK anmälts till konvertering, vilket motsvarar cirka 24%.

Cortus Energy slutför riktad emission av konvertibler till garanter i den övertecknade företrädesemissionen Cortus Energy I den Riktade Emissionen, vilken beslutades på extra bolagstämma i Bolaget den 14 juli 2020 och omfattade utgivande av högst 66 302 608 nya konvertibler, har garanterna tecknat totalt 54 627 052 konvertibler. Cortus Energy AB: Cortus Energy genomför företrädesemission av konvertibler om ca 69,3 MSEK Cortus Energy AB 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2019, beslutat om Cortus Energys aktiekapital ökar med 2 147 929,98 SEK till 43 720 717,59 SEK. Den årliga räntekostnaden för bolagets konvertibla lån sjunker med 1 801 367,75 SEK till 3 680 116,70 SEK Under perioden 24 september – 30 september 2020 fanns möjligheten för innehavarna av Cortus Energys konvertibel KV1 att konvertera innehavda konvertibler till konverteringskursen 0,37 SEK. Under perioden 22 december – 30 december 2020 fanns möjligheten för innehavarna av Cortus Energys konvertibel KV1 att konvertera innehavda konvertibler till konverteringskursen 0,26 SEK. Av bolagets utestående konvertibellån om 73 232 913,50 SEK har totalt ett nominellt belopp om 18 418 098,00 SEK anmälts till konvertering, vilket motsvarar cirka 25 procent. Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av konvertibler som beslutades av styrelsen den 22 maj 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemisionen tecknades till totalt 101,1 procent. Således har inga garantiåtaganden tagits i anspråk. 2021-03-30 · Samtliga styrelseledamöter i Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller “Bolaget”) avser att, privat och genom bolag, konvertera konvertibler av serie KV1 motsvarandes ett nominellt belopp om sammanlagt cirka 6,9 MSEK, under konverteringsperiod Q1 2021.
Oskar karlsson

Cortus energy konvertibler

AV KONVERTIBLER I CORTUS ENERGY AB Marknadsföringsbroschyr – Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga prospekt som upprättats av styrelsen för Cortus Energy AB (“Cortus Energy” eller “Bolaget”). Broschyren utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. 2021-04-07 Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs med planerad uppstart 2020.

info@cortus.se +46 (0)8 588 866 30 . Address. Isafjordsgatan 32C SE-164 40 Kista, Sweden . Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller “Bolaget”) gav ut konvertibler under andra och tredje kvartalet 2020.
Tom kerridge soda bread

avesta sverigekarta
fakturera utan moms inom sverige
vlg väsby
tingsryd vårdcentral öppettider
dacha beer garden

Clean fuel and fuel cells combined with energy storage solutions. We believe in the combination of clean fuel and fuel cells together with batteries is the solution to reach the goal of zero emissions by 2050 for the marine industry.

Företrädesemisionen tecknades till totalt 101,1 procent. Således har inga garantiåtaganden tagits i anspråk.

Cortus Energy - Pressmeddelande utfall av konverteringsperiod 1 Q3 2020 Utfall för första konverteringsperioden av utestående konvertibler KV1 i Cortus Energy 2020-10-01 21:07:43

Företrädesemisionen tecknades till totalt 101,1 procent. Således har inga garantiåtaganden tagits i anspråk. 2021-03-30 · Samtliga styrelseledamöter i Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller “Bolaget”) avser att, privat och genom bolag, konvertera konvertibler av serie KV1 motsvarandes ett nominellt belopp om sammanlagt cirka 6,9 MSEK, under konverteringsperiod Q1 2021. Konverteringsperiod Q1 2021 påbörjades den 25 mars 2021 och pågår till och med den 31 mars 2021. Denna anmälningssedel skall användas för påkallande av konvertering enligt villkor för Cortus Energy ABs (556670-2584) konvertibler av serie KV1 under konverteringsperioden Q1 2021.

Således har inga garantiåtaganden tagits i anspråk. Cleantech-bolaget Cortus Energy har fastställt sin konverteringskurs för konvertibler av serie KV1 till 0,37 kronor per aktie. Konverteringen av konvertibler pågår under perioden 24 till 30 september i år. Innehavarna har rätt att konvertera en konvertibel till 1,35 aktier. Mangold Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med konvertibelemissionen. newsroom@finwire Cortus Energy AB (?Cortus Energy?