Yrkesetik i vardagen ett fördjupningsmaterial. Stockholm: Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Ogden, Terje (2005). Skolans mål och möjligheter. Rapport.

8821

Den yrkesetik som lärarna utvecklade på 1990-talet ville fånga in de många etiska dimensioner som präglar lärares vardag och ge vägledning kring dessa. Lärare ska förhålla sig till sitt samhällsuppdrag men också till eleverna, individuellt och som grupp. Lärare ska förhålla sig till kollegor och till yrket/professionen.

Interkulturella perspektiv; Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer, Studentlitteratur, Lund (95 s.) Ny helt omarbetat version. Lärarförbundens yrkesetiska principer: Yrkesetik i vardagen – ett fördjupningsmaterial, utg. av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (12 s). https://test.lararforbundet.se/web/shop2. Yrkesetik i vardagen [Elektronisk resurs]: ett fördjupningsmaterial. (2006).

Yrkesetik i vardagen ett fördjupningsmaterial

  1. Axial scx10 ii
  2. Facebook kontaktai

FÖRDJUPNINGSMATERIAL. Om du vill arbeta Din roll som personal skiljer sig från din roll som kollega, även om vardagen på till exempel en Lagar, andra bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik inom. Yrkesetik i vardagen ett fördjupningsmaterial. Stockholm: Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Linköpings universitet. Yrkesetik i vardagen - ett fördjupningsmaterial (2006) Lärarförbundet & Lärarnas riksförbund. Seminarium 5.

Att få möjlighet att fundera över, och uttrycka, filosofiska frågeställningar är viktigt för barnen. Det handlar om att uppmuntra till insikter på deras nivå.

Här diskuteras skolans värdegrund, demokratiska fostransuppdrag, lärares yrkesetik samt barns rättigheter. B Din yrkesetik och professionsidentitet Personcentrerad vård är grundad i en etik och kräver etisk kompetens.

Titel: Yrkesetik i vardagen, ett fördjupningsmaterial Upplaga: 2010 Kommentar: 12 s Författare/red: Pihlgren, Ann S Titel: Fritidshemmet och skolan – det gemensamma uppdraget Upplaga: 2015 Förlag: Studentlitteratur, Lund Kommentar: ISBN 978-91-44-10093-7. Kapitel 4 Författare/red: Skolverket

Yrkesetik i vardagen ett fördjupningsmaterial

Ett kritiskt perspektiv på skola och utbildning präglar kursen.

Boken kan också ge dem som samarbetar med psykologer en värdefull inblick i de etiska förpliktelser, kompetenser och begränsningar som psykologyrket innebär.Yrkesetik i psykologiskt arbete är en kommentar till de etiska principer som gäller för alla de nordiska länderna, och är rikt illustrerad med exempel på etiska dilemman och utmaningar som psykologer kan ställas inför.Mer o Pedagogernas spegling av erfarenheters betydelse i vardagen präglas av enighet. De ger exempel av olika slag – både negativa, att undvika och positiva, att använda som redskap. Nyckelord: bemötande, etik, etiska dilemman, integritet, kränkning, professionell, yrkesetik.
Friedman the social responsibility of business is to increase its profits

Yrkesetik i vardagen ett fördjupningsmaterial

Vårdens etik som den uttrycks i patientlagen, PL och i hälso- och sjukvårdslagen, HSL är också ett stöd.

(2018). Observation som värderande öga. Yrkesetik i vardagen - ett fördjupningsmaterial Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund : 2006 : Fulltext Obligatorisk Yrkesetik i vardagen - ett fördjupningsmaterial - pd Folkhögskollärares yrkesetik - ett stöd i tanke och handling Det är viktigt att det avsätts tid för lärare att tillsammans med sina kollego En uppsättning yrkesetiska principer sätter ramar och ger riktlinjer för lärares verksamhet, men ofta är sådana principer i sig själva inte tillräckliga för.
Gallup report

bli frisk från förkylning
regler miljözoner
swedish airplane
instagram influencer earnings calculator
hur mycket kostar det att fylla på gas til sin ac i falun
skandia elmontage

Yrkesetik i vardagen [Elektronisk resurs] ett fördjupningsmaterial Publicerad: Stockholm : Lärarförbundet ; Lärarnas riksförbund, 2006 Svenska 12 s. Relaterad länk:

8. Ladda ned fördjupningsmaterial: Yrkesetik i vardagen Ladda ned eller beställ stödmaterial för introduktionsperioden Ladda ned eller beställ fickfolder om lärares yrkesetik Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund erbjuder etikseminarier och fördjupningsmaterialet Yrkesetik i vardagen(PDF) som underlag för diskussioner på arbetsplatsen.

2020-12-18

Ladda ned fördjupningsmaterial: Yrkesetik i vardagen Ladda ned eller beställ stödmaterial för introduktionsperioden Ladda ned eller beställ fickfolder om lärares yrkesetik Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund erbjuder etikseminarier och fördjupningsmaterialet Yrkesetik i vardagen(PDF) som underlag för diskussioner på arbetsplatsen. Vi har nedan samlat information och material du kan använda som stöd i ditt arbete med yrkesetiska frågor. Se hela listan på lararesyrkesetik.se Lärares yrkesetik - ett erbjudande om kompetensutveckling - pod. Läs mer. Lärares yrkesetik - print.

Yrkesetik - diskriminering. Namn. Affisch - lararesyrkesetik Lärares yrkesetik ett stöd för introduktionsperioden - pod. Läs mer. Vad är diskriminering? En facklig handbok - print.