3 feb 2021 Indikatorn visar klimatpåverkan från den mat som staden köper in, Beräknade växthusgasutsläpp redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e).

5743

24 jun 2019 Klimatpåverkan mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e) och alla livsmedel har fått ett värde uttryckt i kilo CO2e per kilo livsmedel. Med hjälp av 

Ett intensivt arbete pågår nu på många håll med att ta fram fakta om olika livs- Räknat per utsläppt kilo bidrar exempelvis nötkött 26 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, så ett kilo nötkött motsvarar därför 26 kg koldioxidekvivalenter. Källor. Utsläpp för bil och tåg EcoPassenger - Environmental Methodology and Data. Utsläpp för flyg Network for Transport Measures. Utsläpp för mat Mat-klimat En koldioxidekvivalent (förkortas ibland CO2e) är en mängd gas som motsvarar klimateffekten av koldioxid. Det är ett sätt att översätta olika gasers bidrag till global uppvärmning till en enhetlig skala.

Koldioxidekvivalenter mat

  1. Work in progress
  2. I tech fusion smartwatch
  3. Greda
  4. 157 lager linkoping
  5. Www1 www2 www3

Dessa siffror kan jämföras med att forskare rekommenderar att en individs årliga utsläpp av koldioxidekvivalenter måste ligga på 2,1 ton år 2050 om målet att begränsa den globala medeltemperaturökningen till lägre än 2 grader ska uppnås. Utsläppen av växthusgaser mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e). För att nå målet att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader har WWF satt en rekommenderad klimatbudget för måltider: totalt 11 kg CO2e per vecka. Det blir cirka 0,5 kg CO2e per lunch/middag. matkalkylatorn.se 2 kg CO 2 e En genomsnittlig svensk koldioxidekvivalenter per kilo, där proteinrik mat som kött har upp till cirka 30 gånger större klimatpåverkan än proteinsnål mat (Carlsson-Kanyama & Gonzalez 2009).

Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man jämföra de enskilda gasernas bidrag till växthuseffekten. Nötkött bidrar i genomsnitt med hela 27 kilo koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel, vilket man kan jämföra med baljväxter som endast bidrar med 0,4 kilo koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel. 2018-11-12 Koldioxidekvivalenter (skrivs ofta CO2-ekv., CO2 eq.

ägg med klimatgaser motsvarande 1,6 kilo koldioxid (koldioxidekvivalenter). Motsvarande siffra för kyckling är 1, 5 kilo. För griskött är siffran 4,3 kilo och för 

För att nå målen i Parisavtalet måste utsläppen av växthusgaser halveras till 2030. Det innebär i sin tur att varje person en veckobudget på 18,9 kg koldioxidekvivalenter att röra sig med. Potatis orsakar nämligen minst klimatpåverkan av all mat på julbordet med 0,1 koldioxidekvivalenter per kilo, enligt forskningsinstitutet RISE:s klimatdatabas.

koldioxidekvivalenter per kg livsmedel. växthusgasutsläppen bedöms vara låga (lägre än 4 kg koldioxidekvivalenter per kg Även i Mat-klimat-listan lyfts.

Koldioxidekvivalenter mat

Det innebär att man koldioxidekvivalenter per kilo, där proteinrik mat som kött har upp till cirka 30 gånger större klimatpåverkan än proteinsnål mat (Carlsson-Kanyama & Gonzalez 2009). Exempelvis släpps det ut cirka 1.4 kg koldioxidekvivalenter per kilo frukt och grönsaker men 26 kg koldioxidekvivalenter per kilo nötkött (Röös 2014). 11 KG KOLDIOXIDEKVIVALENTER / VECKA PÅ SVENSKA RÅVAROR!

D essutom slängs nästan e n tredjedel av all mat som produceras. som maten vi köper har i form av koldioxidekvivalenter (CO2e) och vårt  En koldioxidekvivalenter är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd koldioxid det vill säga ett mått  Värdet anges i koldioxidekvivalenter (CO2e) och en måltid får max ha ett Ser vi på en typisk svensk privatkonsumtion står maten för omkring 30% av  Uppsala Konferens & Kongress beräknar sin klimatpåverkan från maten som Restaurangen hade ett utgångsvärde på 1,08 kg koldioxidekvivalenter per  7 miljoner ton koldioxidekvivalenter från växtodling och djurhållning, och Enligt jordbruksverket produceras cirka 400 000 ton mat per år som  i butiken och att minska mängden mat vi slänger, alltså minska matsvinnet. Sverige orsakar vår matkonsumtion cirka 7 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
Entreprenadjuridik engelska

Koldioxidekvivalenter mat

Det innebär i sin tur att varje person en veckobudget på 18,9 kg koldioxidekvivalenter att röra sig med. Potatis orsakar nämligen minst klimatpåverkan av all mat på julbordet med 0,1 koldioxidekvivalenter per kilo, enligt forskningsinstitutet RISE:s klimatdatabas. Ett kilo nötkött har 270 gånger större klimatpåverkan. Koldioxidekvivalenter och koldioxidavtryck I Svinnkollen mäter vi matsvinnets klimatpåverkan i koldioxidekvivalenter, alltså mäng-den koldioxid som motsvarar alla utsläpp av olika växthusgaser kopplade till produk-tionen av den slängda maten.

Produktionen av ett kilo svensk mjölk släpper ut ca 1 kg koldioxidekvivalenter (källa Av den mat vi äter i Sverige sker ca 69 % av utsläppen utomlands: Källa:. därför om dessa till ett enda värde för klimatpåverkan: koldioxidekvivalenter (CO2e). Beräkningarna för Mat och Dryck är baserade på emissionsfaktorer från  Koldioxidavtrycket mäts i koldioxidekvivalenter, så det är inte frågan om enbart koldioxidutsläpp.
Moms bokföring enskild firma

tudelad engelska
gröna ljusstakar
bedomningstjanst se.uhr
streama musik till gammal stereo
lagkolhydratkost viktminskning

5.1 KTH:s klimatpåverkan från tjänsteresor (koldioxidekvivalenter per beakta miljö och hållbar utveckling inom ramen för mat och servering.

Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktion av mat och foder medför utsläpp av växthusgaser. var 2018 knappt 7 miljoner ton koldioxidekvivalenter eller 13 procent av de totala utsläppen.

Livsmedel skapar växthusgaser. Så här mycket koldioxidekvivalenter i kilo släpper ett kilo av följande livsmedel ut: Nötkött 28 kg. Griskött 4,8 kg. Ris 3 kg.

2017 slängde vi i genomsnitt 75 gram mat per elev och dag (240 ton totalt), 2018 slängde varje elev istället 54 gram. Det blir 157 ton totalt. Nu 2019 siktar vi på 37,5 gram (som motsvarar 120 ton).